naše pravidlá

Dôležité Informácie

Snažíme sa, aby využívanie našich služieb bolo čo najtransparentnejšie. Preto Vám chceme poskytnúť presné informácie o tom, ako môžete zrušiť svoju rezerváciu, aké kroky podniknúť v prípade meškania, či možnosti zmeny termínu prepravy.

Otvorená kniha s významom pravidlá prepravy

Prehľad dôležitých informácií

Prosím vyberte o aký druh služby máte záujem.

znak zrušenia
Stornovanie Prepravy

Úplné zrušenie Vášho transferu

ikona otvoreného kalendáru
Zmena Termínu

Zmena termínu Vášho transferu

ikona znázorňujúca meškanie
Mám Meškanie

Naše pravidlá ohľadom meškania klientov

Pravidlá stornovania prepravy

Chcete zrušiť alebo preložiť termín Vášho transferu? Prečítajte si naše podmienky.

Zrušenie objednávky

Chcete zrušiť Vašu objednávku?

100%
Refundácia

Viac ako 48 hodín pred ochodom máte možnosť stornovať objednávku bez poplatku. V prípade platby cez stránku bude zo sumy odrátaný poplatok za spracovanie transakcie platobnou bránou.

70%
Refundácia

24-48 hodín pred ochodom máte možnosť stornovať objednávku za poplatok 30% z celej sumy. V prípade platby cez stránku bude zo sumy odrátaný poplatok za spracovanie transakcie platobnou bránou.

0%
Refundácia

Menej ako 24 hodín pred ochodom nie je možné objednávku stornovať. Vo výnimočných prípadoch si však vyhradzujeme uplatniť právo na výnimku.

Mimoriadna situácia

V prípade zrušenia, alebo zmeny letu leteckou spoločnosťou, ako aj v situáciách, keď sú vyhlásené mimoriadne opatrenia regulované štátnou autoritou Slovenskej republiky, alebo štátu destinácie, bude storno poplatok za objednanú prepravu účtovaný, pokiaľ predtým nebolo dohodnuté inak.

Preloženie objednávky

Chcete preložiť termín Vášho transferu?

Viac ako 48H pred odchodom

Viac ako 48 hodín pred odchodom môžete preložiť termín odchodu bezplatne, iba v prípade voľnej kapacity v následujúci termín.

24-48H pred odchodom

24-48 hodín pred odchodom môžete preložiť termín odchodu za poplatok 20€, iba v prípade voľnej kapacity v následujúci termín.

24H pred odchodom

Menej ako 24 hodín pred odchodom nie je možné preložiť termín odchodu. Vo výnimočných prípadoch si však vyhradzujeme uplatniť právo na výnimku.

Máte meškanie?

Pravidlá a poplatky za meškanie klientov

Aké sú naše poplatky za čakanie?

Rozumieme, že meškanie Vášho letu neviete ovplyvniť a aj preto pre Vás ponúkame prvú hodinu čakania zdarma. Každá ďalšia začatá polhodina je spoplatnená sumou 10€.